SAFFETY ASSESMENT - RAPORT BEZPIECZEŃSTWA

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych, każdy produkt kosmetyczny wprowadzony do obrotu powinien posiadać Raport Bezpieczeństwa (Safety Assessment).


Safety Assessment, czyli ocena bezpieczeństwa kosmetyku to wieloetapowa, skomplikowana procedura. O dopuszczeniu produktu kosmetycznego do sprzedaży decyduje Safety Assessor. Przeprowadza ocenę bezpieczeństwa produktu na podstawie odpowiednich informacji.


Raport musi być uaktualniany w razie pojawienia się nowych doniesień naukowych i danych toksykologicznych dla substancji, jak również przy zmianach w recepturze, specyfikacji surowca, czy zmianach w ustawodawstwie.


Sporządzenie takiego raportu z oceny bezpieczeństwa przez Safety Assessora jest podstawą dla producenta do podjęcia decyzji o wprowadzeniu kosmetyków do sprzedaży.

 

Oferujemy:


Laboratorium DermiCos oferuje Państwu możliwość sporządzenia Raportu Bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Na podstawie informacji otrzymanych od Państwa tj. skład produktu, specyfikacja dla poszczególnych składników, a także wyniki badań gotowego produktu nasz specjalista tzw. Safety Assessor oceni poziom bezpieczeństwa i wyda stosowny certyfikat tak zwany Safety Assessment dotyczący Państwa produktu.